ViBo

Gọi 123 
Bấm số 1  để kiêm tra số dư
Bấm số 2 để nạp tiền. sau đó nhập mã nạp tiền gồm 14 chữ số

Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống
Tổng
0
Giỏ hàng