Chunghua

Để nạp tiền gọi 928

Bấm phím 1 để kiểm tra số dư

Bấm phím 2 để nạp tiền. Sau đó nhập 14 chữ số 

Để được hỗ trợ gọi 928, bấm phím 9, sau đó bấm phím 5 để gặp nhân viên tư vấn người Việt Nam

Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống
Tổng
0
Giỏ hàng